Gym & bastu

Bastu och dusch finns i anläggningen och kostar 30kr/gång och swishas på plats eller 250kr i årskort för medlemmar och 500kr för icke-medlemmar.

IKHP:s eget gym är öppet för medlemmar och för allmänheten. Nedan följer instruktioner om hur det används och hur man betalar avgifter för att använda det.

Öppettider för gymmet är enligt följande:

Mån-Fre: 08.00–20.00

Lör-Sön: 10.00–15.00

SÄSONGSAVGIFT

Instruktion

För att lösa säsongsavgift så betalar ni in avgiften enligt prislistan nedan på SWISH: 123 393 0344.

Ange GYM-21 + för- och efternamn i meddelanderutan. Därefter skickas inloggningsrutiner ut via SMS.

Säsongsavgiften gäller fram t.o.m. 2021-12-31. Därefter kommer priserna nedan att justeras.

Instruktion om hur ni kommer in i gymmen ser ni i instruktionen här nedan.

PRISER 2021

Medlemmar

Säsongsavgift (Introduktionspris 2021 för medlemmar) :      125kr

Icke – Medlemmar

Säsongsavgift:                                                                             850kr

 

ENGÅNGSAVGIFT

Instruktion

Löser engångsavgift gör ni genom att gå in på hemsidan: Bokningar av IKHP-gymmet

för att boka och betala en engångstid i gymmen.

PRISER 2021

Medlemmar

Engångsavgift:             50kr

Icke – Medlemmar

Engångsavgift:             75kr

 Instruktion om hur ni kommer in i gymmen ser ni i  instruktionen här nedan.

  1. Dutta till på cylindern så att den blåa lampan på cylindern börjar blinka.
  2. Klicka på cylinder-markeringen som kommer upp på din gula AIRKEY-app i din mobil.
  3. När den gröna lampan tänds på cylindern så vrider du om cylindern och öppnar sedan med handtaget.

 

                                                           Lycka till !!